Ja nie som kreatívny! Poďme hľadať zdroj kreativity

Prečo máme radi pekné veci a naše hlavy sú plné nápadov? Sme kreatívni? Som JA kreatívna? Veď nevediem život, ktorý by sa, čo i len trochu, podobal na kreatívny bohémsky život plný farieb, inšpiratívneho zmätku a nápadov, ktoré vyskakujú spoza každého rohu.

Ak sa cítite všední a siví, začítajte sa do knihy Kvantová kreativita a možno ostanete rovnako prekvapení ako ja. Čím viac som čítala o kreativite, tým mi bolo jasnejšie a jasnejšie, v čom robím chybu a obmedzujem svoju vlastnú kreativitu.

Čo je kreativita a kde je jej zdroj?

S kreativitou sa rodíme alebo si ju vieme budovať, naučiť sa ju spúšťať a nechať ju utvárať našu prácu tak, aby vznikalo niečo nové – kreatívne?

Kreativita znamená tvorbu či objav nového významu. V skutočnosti nové predstavuje význam vytvorený alebo objavený s využitím starých alebo nových archetypálnych kontextov a ich kombinácií“ [1, s.21].

Toto poňatie kreativity dáva tušiť, že pri tvorbe niečoho nového vieme využiť zdroje, ktoré už existujú. A to nie len zdroje vnímané ako hmotné, čiže dáta, informácie, knihy, vedomosti. Ale aj tie, ktoré sú zasadené mimo našu realitu, v studnici vedomostí akoby básnik povedal,  u Boha ak ste duchovne založení. Či vo vesmíre nekonečných posibilít, ako to tvrdia súčasní kvantoví fyzici. Výber konceptu, s ktorým sa stotožníte je na Vás. Nič to však nemení na fakte, že zdroj je ten istý a prístup k nemu máme všetci.

Freud a Jung, ako predstavitelia psychologického vnímania tvorivosti, hovorili,  že tvorivosť má veľa spoločného s nevedomím. To  považovali za akési skladisko všetkého, čo je vytesnené z vedomia , či už osobného alebo kolektívneho.

Studnica vedomostí
Studnica vedomostí
Impulzom ku kreativite môže byť aj silná zvedavosť a túžba vedieť viac práve vtedy sa pred nami začne otvárať zdroj kreativity.

Povedzme si, že máme jasno v tom, čo je kreativita a kde je jej zdroj. Môže to byť úplne na nič, ak nepoznáme spôsob, alebo lepšie spúšťač, ktorým sa dostaneme do sveta nekonečných posibilít. Tým spúšťačom je motivácia. Je to popud, ktorý malého lezúňa dostane z polohy štvornožky na rovné nohy, keď sa snaží dostať za milovanou osobou. Vďaka motivácii – najčastejšie zarobiť si peniaze – sme ráno schopní vstať, obliecť sa a ísť do práce a to deň čo deň dlhé roky. Silne pochybujem, že sú peniaze okrem silnej motivácie, aj spúšťačom kreativity. Aj životopisy slávnych svedčia o niečom inom.

Aký druh motivácie je ten, čo otvára dvere do sveta kreativity?

You still have a lot of time
to make yourself be what you want.
- S. E. Hinton -

Spájanie sa s hodnotami

Častým impulzom ku kreativite býva kríza. Vieme byť vynaliezaví, v situáciách, kedy bojujeme o prežitie, alebo keď vnútorne trpíme (trpiteľská poézia z medzivojnového obdobia).

Avšak u niektorých sa zdrojom kreativity stane veľmi silná zvedavosť, bez toho aby došlo ku kríze [1, s.22]. Čo je za tým? Odpoveďou je veľmi silná väzba človeka na hodnoty, ktoré nás najviac inšpirujú: na lásku, krásu, spravodlivosť, dobro a pravdu. V priebehu našej kreatívnej cesty silnie naša zvedavosť a túžba priblížiť sa k tomu či onému archetypu (archetypu lásky, krásy, spravodlivosti, dobra a pravdy). Túžba po najvyšších hodnotách je nám daná do vienka spolu s motiváciou priblížiť sa k nim.

Ak naša zvedavosť silnie a silnie, a ak sme poháňaní hodnotami, sme schopní naladiť sa na zámer univerza a čerpať z jeho prameňov.

Afrodita
Archetyp krásy v podobe bohyne Afrodity

Ak sa Vám táto časť zdala príliš filozofická a vzdialená vášmu spôsobu uvažovania skúste si urobiť jednoduché cvičenie. Pomyslite si, že ste v chladnej miestnosti, v jej strede je bedňa. V tej bedni ste vy. Je to Vaša rakva. Je to Váš pohreb. V miestnosti sú trúchliaci, spomínajú na Vás. Aké slová chcete, aby títo ľudia povedali o Vašom živote a o Vás? Bolo by to niečo ako:  „Bol to človek krásny, bol spravodlivý, bol láskavý a dobrý.“

Netúžime všetci, vo svojom vnútri, po tých istých hodnotách?

Použité zdroje:

  1. GOSWAMI, Amit. Kvantová kreativita. Vydalo nakladateľstvo ANAG r. 2016.
    Obrázok 1.:  Studnica vedomostí: https://sites.google.com/site/starovekebajeapovesti/afrodite
    Obrázok 2.:  Afrodita: https://sites.google.com/site/starovekebajeapovesti/afrodite

Webové záležitosti z podobného súdka:

Pomyslite na niekoho, kto by si to rád prečítal:

Menu